Skip to content Skip to footer

पावसाळ्यात होणाऱ्या खोकला, ताप, सर्दी यांसाठी घरगुती उपाय.

 1. तक्रार : ताप येणे
  आयुर्वेदीय : त्रिभुवन कीर्ति चंद्रकला वात विध्वंस
  बाराक्षार किंवा होमिऔषेधी : फेरम फॉस काली मूर अ‍ॅकोनाईट
  अ‍ॅलोपॅथी : क्रोसिन गोळ्या किंवा कोसिन सायरप
  घरगुती उपाय : कडुलिंब, तुळस, बेल यांचा विडा वा काढा गवती चहा, दालचिनी, बेहेडा, खडीसाखर मिरे यांचा काढा.
 2. तक्रार : सर्दी
  आयुर्वेदीय : त्रिभुवन कीर्ति, सूक्ष्म त्रिफला, भल्लातकासव
  बाराक्षार किंवा होमिऔषेधी : फेरम फॉस, नेट्रम मूर
  अ‍ॅलोपॅथी : बेनेड्रिल
  घरगुती उपाय :आल्याचा रस + गूळ गोळी करून मिऱ्याची पूड + गूळ दह्यांतून
 3. तक्रार : खोकला
  आयुर्वेदीय : अनंद भैरव रस सितोपलादि चूर्ण, कायारि वटी
  बाराक्षार किंवा होमिऔषेधी : कल्फेरिआ फॉय नेट्रम मूर
  अ‍ॅलोपॅथी :ग्लायकोडिन बेंझोसिन
  घरगुती उपाय : लंवगेचे चाटण, ज्येष्ठमधाचे चाटणा जिरे व साखर तोंडात धरणे, पिंपळी + काकडशिंगी

Leave a comment

0.0/5